Explozia Big-Bang rusă sau de ce Rusia e „înconjurată” de dușmani

Conceptul exploziei Big –Bang, nașterea Universului, este abordat de Știință pentru a explica mai multe fenomene ale naturii. În acest articol prin ipoteza Big-Bang, vom încerca să privim nu numai la natură, dar și la viața socială ( formațiile sociale, statele sau regatele), și la fenomenul intelectualității și spiritualității omului.
Dacă Universul (toate universurile) sau început din nimic, de la una și aceiași explozie Big-Bang, apoi, cândva acest proces exploziv va trebui să se termine, dat fiind faptul că Galactica se lărgește. Deci, dacă a fost un început va fi și un sfârșit, iar omul cu a sa minte curioasă ar putea preveni viitorul său prin analiza fenomenelor de o durată mai scurtă, din cele care sau născut și au pierit deja.
Vom crede în principiul corespondenței: cum e sus, așa e și jos. Adică, cum a fost forma inițială a exploziei, așa e și forma, și structura actuală a oricărei explozii urmată din multiplele corpuri și fenomene noi apărute în timp, explozive și ele. Adică, în analiza șirului consecutiv de explozii vom opera cu aceleași figuri pe principiul „matreșca”.
De la apariția Lumii din nimic și până la epuizarea ei, un alt nimic, e o calea foarte lungă, iar viața omului e numai o mică sclipite. Oricum, poate, datorită creierului cu care e dotat omul, e posibil de a vedea viitorul mai departe decât se pare. Iată, o buburuză mică se leagănă pe cea mai înaltă creangă din pom, vede de sus cum se spetește grădinarul, iar grădinarul nu poate să se ridice așa de sus ca buburuza, nu-și vede integrată creația sa.
Bineînțeles, omul cu cei doi ochi ai săi nu poate să vadă prea multe. Dar, el mai are un ochi ascuns, al treilea, cel al minții despre care ne vorbesc misticii. Intuiția minții omului e o forță mare, dar insuficientă pentru o viață împlinită. Logica, rațiunea, pare a fi un fundament sigur de a ridica intuiția la un nivel mai înalt decât cel atins. De aici, procesul exploziei Big-Bang privit prin ramele nașterii și morții, ca proces conceput rațional, început cândva și care tinde spre sfârșit, se desfășoară între cauză, 0, și consecință, 0.
Trebuie de subliniat că explozia Big-Bang, tratată ca proces aflat în derulare, are loc în spațiu tridimensional, XYZ cu centrul 0.

Astfel, cauza și consecința au aceiași semnificație, 0, nimic. Așa dar, acea energie pe care o considerăm ca 0, nimic, care a creat Universul, e activă și acum în constelații, planete și aștri, în oricare proces natural: anotimp, ploaie, bătaie de vânt, vegetație, viață. E logic de susținut că fiecare vietate face parte din explozia Big-Bang.
Iar, dacă am numi Universul construcție naturală sau divină, evolută sau creată, apoi nici intelectul științific și nici spiritul religios nu pot să se numească instrumente sigure de explicație absolută a proceselor naturii. Știința explică lucrurile ipotetic sau local, prin experiment, iar Religia – prin credință. Și atunci, absolutismul în cunoaștere (un adevăr etern) poate fi înțeles rațional numai prin analiză CONSTRUCȚIEI conceptului nostru actual despre lume pe care îl începem cu explozia Big-Bang , nașterea acestei Lumi din nimic, din care am apărut și noi oamenii, la fel de explozivi ca și oricare altă particulă a acestui Univers.
Statul Rus, de asemenea.
1.Aparatul de raționament și faptic
Așa, explozia Big-Bang rusă, apariția slavilor, face parte din nenumăratele explozii mai mici, Iar sursa ei e chiar în centru. Intelectul și spiritul acestui Mare popor are legătura istorică cu Sursa primă, Mamă, activă și acum. Nu degeaba, la nivel intuitiv, nedemonstrat științific, rușii susțin că sunt un popor spiritual mai avansat față de altele. Intuiția lor, e mai sus ca logica. E o mândrie să fii rus. Dar, să ne uităm câtă energie cu jertfire de sine se revarsă la granița dintre intuiția și logica cecenilor. Mândria (nu, fudulia) e o problemă mondială. Oricare ființă are nevoie de acest suport al MÂNDARIEI, al demnității sale. Așa, cum o înțelege el.
Numai că numitorul universal, recunoscut ca comun, al acestui echilibru, demn-mândru, e de căutat. Dacă se va găsi, atunci, antagonismul ar putea să rămână doar în interiorul procesului activ al modificării formelor de gândire. Adică, fără ca să se reverse peste „marginea păharului plin”, eliminarea fizică a populației (Nu-i omul – nu-i nici problema). Deci, repetarea formațiilor sociale de tip fascist sau comunist într-un spectru nou, sofisticat, hipertrofic, va deveni imposibilă.
Așa dar, oricare echilibru creat de om va trebui să țină cont de începutul Prim, centrul Exploziei Big-Bang. Astfel, acea energie a Primei Surse, va putea fi folosită cumva prin aplicarea formei corecte prime, spațialității de unde a apărut ea.
Dacă în textul de mai sus am observa cuvintele perechi: natural-divin; evoluție-creație; intelect-spirit, religie-știință, intim-logic (intim – social), apoi, știind că ne aflăm în spațiul tridimensional, XYZ, am putea cerceta poziția spațială a acestor cuvinte. Cam așa: natural-0-divin; evoluție-0-creație; intelect-0-spirit, religie-0-știință, intim-0-logic, intim -0-social. După cum vedem, toate fenomenele sunt echilibre. Ele se încep din centru, 0, un plan intuit, intim, co-legat cu Zero Prim, istoric, mereu prezent și activ. Dacă, e co-legat….
Iar, spațialitatea tridimensională, XYZ cu centrul 0, a existenței noaste, o putem co-lega cu cifrele și cuvintele simplu: axa X: stânga-0-dreapta; 1-2-3; axa Y: înainte-0-înapoi; 4-5-6; axa Z: jos-0-sus; 7-8-9. Centrul 0, Sursa Primă pare a fi ascunsă după cifrele 2,5,8. Tot odată, oricare proces spațial are loc între cauză și consecință. Deci, spațialitatea poate fi exprimată în cifrele vibrației, 1-0-1, prin expunere liniară; XYZ, 1-2-3; 4-5-6; 7-8-9. Iar etapele de dezvoltare a oricărui proces, început, 0, și sfârșit, 0, liniar: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.

 
O astfel de abordare ne pune în fața faptului că omul distinge numai partea din centru a cauzalității, 4-5-6, fizica procesului, mișcarea. Starea preparativă și finită a procesului se reduce la foloasele concrete: scopul, dacă procesul e generat de om. Între intuiție și logică între intim și social, există o discrepanță, iar unitatea lor armonizată (echilibrul) poate fi construită numai prin abordarea Legii complementarității, legea asemănărilor sau perechilor, sau atracției. (intim-0-social).
Precum corpurile fizice se supun Legii atracției universale, așa și spiritualitatea omului se supune unei forțe de credință fondată pe intelect și spirit. Dacă în Creatorul lumii se crede irațional, apoi în ipoteza exploziei Big-Bang se va crede rațional, iar această credință va trebui dezvoltată de fiecare om, individual, prin logica structurii cifrelor și cuvintelor folosite de el. A crede rațional, înseamnă a avea Credință în rațiune. Asta se asemănă cu o confesiune religioasă, pereche a oricărei altei credințe iraționale, procedeu necesar de formulare a echilibrului credințelor fondat pe triada: rațional-0-irațional (știință-0-religie). Centrul, 0, din acest echilibru e o derivată a Sursei prime, 0, a exploziei Big-Bang. Precum e sus, așa e și jos.
Astfel, instalarea cifrelor în spațiul tridimensional, ne permite să obținem un instrument important de vedre mentală a proceselor atât a naturii, cât și cele create de om, de la naștere și până la moarte, de la început, 0, până la sfârșit, 0. Adică, integrate. Iar, dacă fiecare cuvânt e o unitate, apoi relația lui, cu o altă unitate, poate fi folosită la crearea echilibrelor verbale, 1-0-1.
Și, dacă echilibrele, stânga-0-dreapta; înainte-0-înapoi; jos-0-sus; sunt suficient de convingătoare în existența lor, apoi de ce nu ar fi convingătoare și alte echilibre: religie-0-știință, intim-0-logic, intim -0-social, deminitate-0-mândrie?
Toate aceste noțiuni perechi sunt echilibre logice, reprezintă echilibre,– 0 –, independente, noțiuni binare integrate. Ele pot fi luate în folosință de oricare om (dotat cu gândire). Toate aceste echilibre sunt derivate de la cuvintele echilibrelor de bază: general-0-particular (absolut-0-concret) (cuvinte generale sunt: religie, intimitate, demnitate, iar cuvinte particulare: știință, logic, social, mândrie) macrocosm-0-microcosm, lumină-0-cuant, undă -0-particulă. Dacă vreți: Dumnezeu-0-om. Sursă primă-0-sursă secundă.
Pare, că abordarea dată are scopul îndumnezeirii cititorului. Lumea se prezintă armonios prin instrumentul ei firesc, prim, Triada-0-Tininitate, cifră-0-cuvânt. Oricum, oricare adevăr e mai ușor de explicat dacă se admite existența unui Creator. Acest mecanism al celor două măsuri, 1-0-1; 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0, e numai un instrument de raționament, o lojă, în care se poate de introdus și văzut care sunt procesele faptice promovate de om (o ființă umană făcută „după chipul lui Dumnezeu”). Corespund faptele omului creației Domnului ori nu? E în armonie omul cu natura ori nu?
2.Istoria rușilor
Bineînțeles, această descriere nu e tradițională. Prin momente faptice cunoscute și de ne combătut, se va încerca de a pune istoria rușilor în albia cauzalității. Oricare istorie e un mit descris conform imaginației celui care tratează trecutul. Astfel echilibrul, imaginație-0-mit, (irațional-0-rațional) ne arată că istoria depinde de capacitatea intelectului, 0, de ași co-lega energia sa cu energia primă a Exploziei Big-Bang, de a crea o descriere echilibrată convingătoare pentru a proiecta viața poporului dat spre un viitor mai bun. Deci, mitul trebuie să fie pozitiv, excitant, iar adevărul lui (bun și dorit) e armonia și fericirea.
Faptul, precum că Statul rus a devenit echilibru social viabil mondial, un Imperiu, e recunoscut. Măsura, 1-0-1, pare a fi umplută cu fapte adecvate, pline de raționament, dacă acest Stat, nu ar avea la granițele sale conflicte militare. Cum a ajuns Rusia în această stare neplăcută ar putea fi explicată rațional prin a doua măsură: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
Explozia Big –Bang rusă a petrecut foarte mult timp în starea de intimitate, 0, adică în relația dintre cele două cifre, etapa dintre ele, 0-1. Formarea Statului rus, deja, e etapa împlinită, 1. După forța militară a urmat etapa politică, 2, economică, 3, de infrastructură teritorială, locativă și transport, 4 și numai apoi, cea a credinței și științei, 5.
(Două culturi ale oamenilor antici, una migratoare, alta sedentară se împleteau într-un echilibru dur, dar imposibil de cercetat cantitativ prin metodele arheologiei. Documente suficiente nu avem. Oricum, din aceste mișcări ale triburilor slave timp de mai multe secole, unii activiști ai satirei ruse (Zadornov , etc.) au promovat artefacte și „educat” câteva generații de oameni sovetici în starea unui orgoliu național deosebit, eminent. Popor „spiritual”.)
Etapele următoare de după ieșirea Statului rus din intimitatea sa, 1-2-3-4-5, sunt etape de dezvoltare iar ele sau produs prin anexări teritoriale imense (de la Polonia la Alasca), anexări, care mai continue și acum din motivele destrămării URSS, și pierderii teritoriului unde sa format cândva Statul Kievlean rus. De aici, și starea de depresie și stres a acestui popor. Cum trebuie să ne identificăm în teritorii?
Dacă, etapa a cincea de raționament, de dezvoltare a Statului rus, e co-legată cu primirea religiei creștine, anul 980, (unde e atins un echilibru social dintre noțiunile: cred-0-știu) apoi, în următoarea etapă, 6, statul rus se dezvoltă (științific!) prin evenimentele din anul 1917, iar la etapa a 7, are loc reformarea sa: perioada de după al II-lea război Mondial și destrămarea URSS.
Civilizația mondială la nivel global se dezvoltă diferit. Creșterea nivelului de trai, ar trebui să aducă bunăstare tuturor, dar, mișcarea liberă a populației, internetul și telefonia mobilă aduce explozia informațională. Acesta e un fenomen greu de suportat de o lume depresată crescută într-o istorie eroică plină de promisiuni din partea elitei conducătoare ruse. O politică mondială echilibrată nu există.
Nici fascismul lui Mussolini, nici comunismul lui Lenin nu au adus prosperitate omenirii, iar democratizarea lumii prin promovarea pieței de liber schimb și concurenței intelectelor, nu reglează automat și relațiile internaționale dintre țări. Ca și Rusia, toată civilizați globului pământesc e în impas. Ne aflăm în fața unui portal de schimbări de proporții în care Liderii ruși, ca și întotdeauna, declară că au posibilitatea de a salva lumea. Ei au „spiritualitate” înaltă. Iată, “dușmanii” de din afară le strică proiectele.
3. Visul „Carla s Dreams”
Astăzi e normal să protestezi, să pronunți cuvinte jignitoare: hoți, trădători, etc. E „democratic”. Dar e sfidător de a promova o teorie nouă fondată pe o doseală mai veche. Nu merge. Asta e știință, iar acolo e concurența celor deștepți. Pas! Din 2500 de cititori ai unui articol promovat pe Facebook (De ce urăsc eu, PSD?), doar, abia 10% din ei au rezistat să-l citească până la capăt. Așadar, din cei mulți, puțin au interes față de știință și deci, trăiesc o viață irațională, plină de emoții, verde ca și iarba. Se vede, că criza de cunoștință încă nu sa copt. Impasul social va mai continua.
Oricum, visul deșteptării e pe buzele tineretului nu numai în momentul cântării Imnului național, „Deșteaptă-te române!”, sau „Limba noastră”, dar și în cântecele formației muzicale „Carla s Dreams”. Dorul de perfecțiune și de exemplu armonios al omului modern se promovează zilnic prin mijloace de informare în masă, radio și TV. Jocul de cuvinte, perfect-imperfect; exemplu-antiexemplu, e numai un mesager al deșteptării, trezirii din somnul de moarte al românilor.
Așa, a mai rămas puțin, numai un singur pas pentru a deschide ochiul minții. Iar trecerea de la cuvintele perechi, perfect-imperfect; exemplu-antiexemplu, la triade de tip, 1-0-1, e prea simpluă: perfect-0-imperfect; exemplu-0-antiexemplu. Naiv? Totuși, conceptul exploziei Big-Bang e acceptat ca centru prim, 0, al energiei continue în cunoaștere. Sau, ca impuls rațional al intelectului trezit (ca la Tesla), centru al faptelor sale, concrete, centru al lumii pe care și-o creează fiecare în jurul său, atât din față, cât și din spate, atât din stânga, cât și din dreapta (față-0-spate; stânga-0-dreapta). Nu e așa?
E prea simplu, alegoric spus, că dacă, fluturii de primăvară reprezintă o fericire și sunt prinzi pentru studiu, apoi, e de înțeles că acest lucru nu se face cu bețele, ci cu o plasă. În goană după fericire oamenii se lovesc unui pe alții și chiar se ucid. Omul modern, pentru a fi fericit sau cel puțin de a trăi în siguranță, încă nu au „descoperit” instrumentul necesar, plasa.
Iar dacă vorbim de hrană, apoi la prinsul peștilor pescarii se folosesc de harpoanele ascuțite care rănesc o treime din pești. Nici aici, nu e „descoperită” plasa. Peștii plutesc în văzul lumii pe ape, provocând nu numai miros urât, dar și scârbă față de om.
Alegoria de mai sus se confirmă și faptic în demersul unui deputat român (USR), care a mâncat din ACELE PRODUSE (o treime) pe care „lumea săracă” din România o aruncă la gunoi.
E evident, că problema nu este a sistemului de Educație națională nu depinde nici de apelarea slab făcută la Dumnezeu. Peste 90% din populația română crede în Creator. Problema e în unilateralitate științei și religiei. Știința ordinară nu-și recunoaște perechea: Știința extraordinară. De aceea, teoriile sociale nu pot crea echilibre. Iar fiecare confesiune religioasă nu-și recunoaște a sa pereche: Credința în rațiune. Triadele: ordinar-0-extraordinar; irațiune-0-rațiune; religie-0-știință, nu se învață în școli. Căsătoria și religia e tratată de unii oameni deștepți ca superstiție, una care se localizează numai în biserică.
În lipsa unei soluții politice, preoțimea religioasă ne îndeamnă la rugă către Dumnezeu. Cică, „piatra” care lipsește în fundamentul templului lui Dumnezeu (cunoștințele civilizației noastre) va cădea din cer, ne va aduce mântuirea. Frumoasă alegorie. Poate, ea are și explicații logice?
Hai, să ne uităm la cuvintele pe care le folosim: stânga-0-dreapta…. Unde e intelectul, 0, al acestui material exploziv care se numește om? Islamicii îl caută prin metode practice, îl pun la brâu, în centrul corpului său, se auto detonează. Iar noi, creștinii, ce facem?
Reconsiderarea cifrei, 0, pare că denigrează creștinismul: tata-0-fiul. Duhul Sfânt nu poate fi nimic, 0. Așa e, dar numai semnificația acelui Duh Sfânt ca centru, 0, legătură a cuvintelor perechi ce păcat poartă? Tata și fiul, bărbatul și femeia, mama și pruncul, naștere și moarte, sunt nu numai perechi, dar și triade, ECHILIBRE, co-legate prin energia exploziei Big-Bang, cu centrul 0. Oare, nu de acolo vine și Duhul Sfânt? Acest concept, triada, oare nu reprezintă „piatra abandonată din greșeală de zidari” la construcția templului?
Iisus este „Fiul Lui Dumnezeu”. Iar Hristos, oare nu este El „Fiul omului”, funcția spirituală a Lui Iisus? Ascultați bine ce ne spun preoții…..Trinitatea, bineînțeles, nu e triadă. Cuvântul nu e cifră. Dar fiecare cuvânt are un număr. Atunci, ambele cuvinte trebuie văzute integral în construcția: trinitate-0-triadă, 1-0-1, ca „piatră” triunghiulară. Acceptaț-o! O piatră fizică nu „va crea un munte”. O Paradigmă nouă despre teoria echilibrelor, da.
4.Limbile
Limbile se împart conform structurii lor născocite de oameni. Pe cât de adecvate ele sunt naturii, pe atât prin ele au apărut oameni mistici, profeți și cărți sfinte. Sunt limbi folosite cu mare succes în știință și limbi cu succes deosebit în religie. Sunt limbi sfinte care promovează credința numai, prin Sine (araba și ebraica). Citirea cărților sfinte traduse e ca și cum ai săruta mireasa proprie prin voal, spun oamenii de bună credință.
Analiza alfabetelor, ebraic, arameic, grec, arab, ale limbilor în care au fost scrise cărțile religioase arată că raportul dintre lungimea alfabetului raportat la una din cifrele 7,8,9 este aproape de Constanta universală Pi=3,14. Acest mecanism probat asupra altor alfabete ale limbilor popoarelor prospere (!) arată că pentru a obține mărimea constantei Pi trebuie de folosit: ori un număr intermediar între 7 și 8 de exemplu, pentru limbile europene; ori un număr mai mare de 10, pentru limba rusă, maghiară, etc. Astfel, găsim o multitudine de popoare puternice cu economii avansate, și popoare (slave, kazah, etc) măcinate de experimente sociale, cu economii în dezvoltare.
Așa, ajungem la concluzia că limbile se împart în trei forme:
1.adecvate naturii, simetrice prin constanta Pi;
2. asimetrice, prin lungimea diametrului aflat între 7 și 8 unități;
3.polare prin ieșirea lungimii diametrului din ramele cauzalității (limba rusă – 11 unități, limba maghiară – 15). (Limbi al iluziei?)
Cauza și consecința admit numai 10 spații: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
Simpla cercetare a istoriei popoarelor ne arată că popoarele cu limbi asimetrice și polare sunt mai prospere: englezii, germanii, francezii etc,. prin știință și industrie, iar rușii și maghiarii – prin o Știință mai accentuată, dar ofensivă în plan militar (inventatori de bombe) și teritorial (pretendenți la teritorii).
Astfel, limbile se manifestă diferit, dar nu din motivul genului biologic, ci din cel al structurii lor. O limbă deformată, neadecvată naturii vergine deja e un bun pentru elita poporului dat. Ea e ascuțită, limbă – sabie. În comparație cu limbile simetrice, aceste limbi sunt mai efective, dar, depresive pentru popor. Ele aduc confuzie, depresie și stres, și experimente sociale – fără de succes.
Cauza polarității acestor limbi e în lipsa cuvintele pare. De exemplu, dacă noțiunile se împart în sociale și intime, Intim-0-social, apoi în spațiul social la ruși și maghiari lipsește cuvântul: respect și dragoste. Formularea triadelor, concepte ale unei stări psihologice clare: respect-0-stimă, iubire-0-dragoste, derivate ale noțiiunilor, genera-0-particular (absolut-0-concret), e imposibilă. Se folosește un cuvânt untar, singur, fără pereche (deci, neechilibrat, solitar, confuz). De aici, gradul de înțelegere și încredere acordată celorlalți din jur e problematic.
Astfel, din cauza acestei situații confuzionale se provoacă căutări științifice inedite, se generează oameni iluștri. Ungurii sunt genii și artiști, iar rușii din motive lesne de înțeles, distanțe mari de comunicare, își tratează mai frecvent la ungurii depresia cu alcoolul. Deci, de vină nu este genul biologic al rusului bețiv, ci lipsa cunoașterii locului și structurii limbii ruse în ansamblul tuturor limbilor lumii. Așadar, motivul „spiritualității” deosebite a poporului rus se va căuta aici.
Aceste lucruri trebuie studiate pentru a găsi soluții de unitate a popoarelor cu limbi structurate diferit. Cu părere de rău atât rușii, cât și ungurii se blochează în ramele unei singure limbi neavând putința de a cunoaște tor spectrul structural al limbilor prin însușirea unei limbi simetrice, de exemplu: ebraica, araba, greaca, româna, turca, chineza,etc. Sau, cel puțin de a ști despre existența Paradigmei noi, teorie a perechilor (echilibrelor), legilor de raționament și legilor faptice (divine și umane), a gravitației și complementarității, a respingerii și atracției, a cuvintelor contradictorii și cuvintelor complementare, orientate(!) corect ca derivate a perechii de cuvinte, general-0-particular (absolut-0-concret): perfect-0-ideal, morală-0-etică; respect-0-stimă, iubire -0-dragoste; intim-0-social, instinct-0-sex, etc.
În timp, impasul global continue. Nu stau bine nici americanii cu toate cele 50% din bogățiile lumii. Rusia se teme de o nouă spirală a înarmării. Ea deja începe. (Trump vrea încă 12 portavioane). Fiecare stat mizează pe forță, adică pe o rațiune indusă de om prin frică altui om. Rațiunea însă, am văzut, vine de sus, de la energia primă, 0, explozia Big-Bang. Dar, cum de adus aceste cunoștințe rușilor? Ei, cred că au dușmani! Trăiesc în iluzia prezenței continue a monștrilor inventați. Acest text, tradus în rusă, nu va fi înțeles. Greu e de înțeles aceste lucruri simple și românilor, doritori de „deșteptare” națională. Numai că, tot ce e național se începe de la fiecare din noi.
Igor Dodon a refuzat colaborarea cu NATO, iar a doua zi, bucuros, Vladimir Putin a început prin Asia următoarea rundă de adunare de pământuri și popoare în lumina unificatoare a Marii limbi ruse. Se dorește Uniunea Eurasia. O astfel, de iluzie a mai fost. Se repetă. Impasul global al conștiinței ruse continue. Cele două puteri, rusă și americană, Nu sunt Puteri, ci forțe contrapuse contradictoriu pentru nimicire. Puterea e o noțiune comună de creare a echilibrelor. Ea aparține tuturora. Ea nu este materială, ci spirituală și se explică prin triada, 1-0-1. Islamicii, o folosesc pentru autodistrugere. Oricât de mulți oameni activi vor fi anihilați ( practica stilul lui Stalin: nu-i omul nu-i nici problema: Boris Nemțov, zeci de corespondenți ruși, etc,) oricum, adevărul despre starea limbilor vorbite trebuie să ajungă la oameni.
Legea atracție universale a corpurilor cerești a eliberat gândirea oamenilor de superstiții grele, Ierarhia regală sa mai umanizat. Și Legea atracției universale a intelectelor umane (numită Complementaritate) va elibera gândirea oamenilor de superstiția vieții în frică, în iluzia vieții în secret, chiar, și după explozia informațională pe care o suportăm. Totul ce tainic, devine aflat imediat.
Dar, până a contrapune complementar cele două forțe militare, americane și rusești, demonstrarea ineficienței lor, e nevoie de deșteptare, trezire, crearea unui Salt al cunoștințelor. Cât mai durează, depinde de fiecare din noi. Și atunci, moldoveanul nu va mai fi întâlnit la Nistru de „omul cu armă”, pentru a fi întrebat ce caută în Transnistria în ziua învierii Domnului.
Iar în Lugansc (Ucraina), rusul nu va mai împușca în ucrainenii „fasciști” deoarece aceea, ca să vezi, vorbesc într-un dialect slav mai apropiat de realitatea pe care o vede totdeauna, o curățenie mai bună pe străzi și un tratament ospitalier mai înalt. Toate limbile vor fi aduse la unul și același Numitor comun, al logicii generalizate (termen introdus de filozoful român, Ștefan Lupașcu), pe fondalul căruia politicienii nu vor mai putea specula, crea din neștiință conflicte antagoniste.

Sursa: Facebook-Victor Deleu.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.